اتصالات فاضلابی چسبی - رابط نر و ماده (موفه)

رابط نر و ماده (موفه)

کد محصول سایز کاربرد
201506300025 63 B
201509000026 90 BD
201511000027 110 BD