اتصالات فاضلابی چسبی - سه راهی تبدیل

سه راهی تبدیل 90 درجه

کد محصول سایز کاربرد
200409090063 63*90 BD
200411090064 63*110 BD
200411090065 90*110 BD

سه راهی تبدیل 45 درجه

کد محصول سایز کاربرد
200409045048 63*90 BD
200411045049 63*110 BD
200411045050 90*110 BD
200412545051 110*125 BD
200416045052 110*160 BD
200416045053 125*160 BD

سه راهی 45 درجه سه سر کوپله

کد محصول سایز کاربرد
201306345061 63 B
201311045062 110 BD

سه راه تبدیل 45 درجه دو سر کوپله جدید

کد محصول سایز کاربرد
200411045222 63*110 BD