لوله گلپایگان-پلیمر گلپایگان-لوله برقی گلپایگان لوله گلپایگان-پلیمر گلپایگان-لوله برقی گلپایگان لوله گلپایگان-پلیمر گلپایگان-لوله برقی گلپایگان لوله گلپایگان-پلیمر گلپایگان-لوله برقی گلپایگان لوله گلپایگان-پلیمر گلپایگان-لوله برقی گلپایگان

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-u

زانو

دسته بندی

» دسته بندی محصولات » زانوها


زانو 45-63


زانو 45-90


زانو 45-110


زانو 45-125


زانو 45-160


زانو 90-63


زانو 90-90


زانو 90-90


زانو 90-90


زانو 90-90


زانو 45-63 دو سر کوپل


زانو 45-90 دو سر کوپل


زانو 45-90 دو سر کوپل


زانو 90-63 دو سر کوپل


زانو 90-90 دو سر کوپل


زانو خم 5-87-110