سالنگار گلسار پلیمر

شرکت گلسار پلیمر گلپایگان در یک نگاه

سال ۱۳۹۳ تاسیس شرکت گلسار پلیمر گلپایگان

سال ۱۳۹۳ اخذ گواهینامه های ISO 9001 :2008 – 14000 : 2004 – 18000 : 2007

سال ۱۳۹۴ اخذ گواهی استاندارد ISIRI 9119 ملی ایران از اداره ملی استاندارد

سال ۱۳۹۴ شروع تولید لوله و اتصالات PVC – U

سال ۱۳۹۵ تولید لوله های خط دار گوشتی برای اولین بار در ایران

سال ۱۳۹۶ اخذ گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی

سال 1397 عضو انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC - اخذ گواهینامه CE اروپا - اخذ گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

پیام شما می‌تواند شروع یک مکالمۀ سازنده باشد !